נשים ובנות יוצרות אור מליבן ומפיצות טוב סביבן

עד אמצא מקום / יהודית ספיר

בסייעתא דשמיא

לא אדע מנוח לנפשי

עד ייבנה הבית

עד אשר נבוא למשכנותיו

ויהיה מקום לקודש

בית למקדש


לא אשב על יצועי ערשי

עד אשר אבנה האוהל

עד אשר יקום מקדש ה'

ועד במנוחתו עדי עד

ישב ברצון


אם אבוא באוהל ביתי

עד אמצא מקום לה'

משכנות לאלוקים

אז נבואה אל משכנותיך

נשתחווה נוכח הדום רגליך


קומה ה' למנוחתך, אתה וארון עוזך

קומה ה' ויפוצו אויביך

וינוסו משנאיך מפניך

שובה ה'

לרבבות אלפי ישראל


כי בחר ה' בציון

איווה אותה למושב לו.

12 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול