נשים ובנות יוצרות אור מליבן ומפיצות טוב סביבן

פרשת השבוע עם מוריה יאיר - תולדות


רסיסי טל פרשת תולדות


"ויאהב יצחק את - עשו, כי - ציד בפיו; ורבקה, אוהבת את - יעקב"

(בראשית כה' כח)


שתי שאלות עולות מקריאת הפסוק הזה, ומההכרות עם עשו בהמשך הפרשה: השאלה הראשונה - למה יצחק אוהב את עשו? האם לא ראה את אישיותו האמיתית של עשו, את מעשיו? והשאלה השנייה - איך ליצחק ולרבקה הצדיקים נולד בן שנראה כרשע? הרב אליהו דסלר זצ"ל בספרו 'מכתב מאליהו'מסביר לנו עד כמה יצחק כן הכיראת עשו, ומי היה עשו באמת:

'וזה סוד לידת עשו מיצחק, וכן סוד אהבת יצחק לעשו, כי בעשו הרי התחזק צד ההסתר והדין. אך ברור שלא נולד עשו להיות רשע, אף שמצאנו בו כמה תכונות המראות על התקשרותו לצד ההסתר והרע... אך כל אלה אינם מורים אלא על תוקף העבודה שהיתה מיועדת לו. כי בכח בחירתו היה יכול להתגבר על כל כוחות הרע וההסתר שהיו נמצאים בו, ולו היה רוצה היה יכול להתעלות במידת הגבורה למדריגתו של יצחק אבינו ע"ה, כי לעומת כוחות הרע קיבל גם כוחות הגבורה כדי להלחם בהם. ומשום זה חיבבו יצחק וקירבו אליו כדי לסייעו בדרך עבודה זו שהיא היתה גם דרכו, דרך שבירת היצר. וזה גם היה גדר הברכה שרצה לברכו'...

(מכתב מאליהו חלק ב' עמ' 205.)

יצחק אבינו הכיר את עשו בנו היטב. הוא ידע שלעשו ניתנו כוחות להתמודד עם תכונותיו המולדות. אם היה עשו בוחר בעבודת מידות, היתה בו היכולת להגיע למדרגה גבוהה, מדרגת יצחק אומר הרב דסלר. יצחק זיהה את הכוחות הטמונים בעשו, וקירבו אליו, על מנת לסייע בידו להשתמש נכון בכוחותיו. יצחק הכיר את דרך עבודת הגבורה שמהותה הוא שבירת היצר, ביטול הרצונות והכנעתם לעשות רצון בוראו. לכן גם בחר לברכו, על מנת לחזקו בעבודת הנפש שיועדה לו על ידי הקב"ה. עשו לא נולד רשע ליצחק ולרבקה הצדיקים. עשו נולד עם תכונות פחות טובות וכוחות להלחם ולשבר תכונות אלו. אם היה בוחר להשתמש בכוחותיו אלו, היה מתעלה מעלה מעלה והופך לדמות משמעותית בדומה ליצחק אבינו. אולם עשו לא בחר בדרך העבודה וההתמודדות. עשו התמכר לרע, 'עד שהמית כל ניצוץ טוב שבו, ונעשה השר שלו, תוכנו הפנימי'... אומר הרב דסלר

(שם עמ' 208.)


לכולנו, כמו לעשו, יש בחירה בכל רגע נתון איך להשתמש בכוחות וביכולות שלנו, כמו גם בחירה איך להתמודד עם התכונות שלנו. עבודת הנפש ועבודת המידות שאנו עושים עם התכונות שלנו, הן הקובעת מי אנו באמת. זו התמודדות יום יומית ובנייה הדרגתית שלנו את עצמנו. ה' טבע בנו כוחות ויכולת להתמודד עם התכונות שלנו, לתקנן ולהעלותן, לפתח את המודעות העצמית ואת דרך ההסתכלות על החיים. עבודת נפש ועבודת מידות פירושן שימוש בכוחות וביכולות על מנת להדמות לקב"ה, ככתוב בפרק א' בספר 'תומר דבורה' לרבי משה קודובירו 'האדם ראוי שידמה לקונו... שהרי עיקר הצלם והדמות העליון הן פעולותיו.' בעצם האמונה והבטחוןביכולת שלנו לשנות את עצמנו, אנו כבר נכנסים לתהליך של שינוי. אין חיים בלי עבודת נפש ועבודת מידות. דרך ההתגברות שלנו אנו מתקרבים אל ה'. 'כללו של דבר: אין עבודת ה' בלי התגברות תמידית על קשיים ועיכובים - בלי מלחמת היצר התמידית' מסכם הרב דסלר

(שם עמ' 206.)


שבוע טוב, מוריה יאיר

052-4015588

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול